Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është e vërtetë se ditën e xhumasë është një orë që Allahu nuk i kthen… – 92.10