Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A bën që fëmijët nën moshën shtatë vjeqare të falen pa abdes nganjëherë? – 101.12