Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Ndjekja verbërisht nuk është virtyt i Muslimanit Shejh Sulejman er Ruhajli