Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet më ja përgadit dikujt tjetër temen e diplomës ? Dr Shefqet Krasniqi