Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet të bëhet fëmiu synet që ditën e parë të lindjes?