Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Mendoj të mbulohem pasi të mbaroj shkollën e mesme. A llogaritet kjo mbulesë e vonshme?