Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është hadith apo fjalë e dijetarëve thënja se kush i mëson 99 emrat e Allahut hyn… – 92.8