Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Mos e mashtro nënë dhe gruan me një lule të pllastikes – Mazllam Mazllami