Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet të martohemi me jobesimtarë me nijetin ti ftojmë në islam? – Imam Ahmed Kalaja