Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet që femra të bëj sehvi sexhden apo të lexojë Kur’an pa mbulesë? – 104.5