Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është i njejtë shpërblimi i atyre që marrin pjesë në mexhliset në xhami me ata në net ?