Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Tribunë Fetare në fshatin Dragoç zonë e Shkodres – Hoxhë Mazllam Mazllami