Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Khazarët, çifutët e rremë që sundojnë botën