Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Dhurimi i leximit të Kuranit për të vdekurin Shejh Abdulaziz Al esh Shejh